Uuraisten helluntaiseurakunnan toiminta perustuu sunnuntaisin jumalanpalvelukseen ja arkisin monivivahteiseen pienryhmätoimintaan.

Seurakunnan kohderyhmänä ovat erityisesti lapset, nuoret ja perheet. Seurakunta haluaa välittää Jumalan pelastussuunnitelmaa sekä olla mukana ennaltaehkäisevässä työssä ja antaa oman panoksensa suunnittelemalla erilaisia toimintoja lapsille, nuorille ja perheille sekä vahvistaa elämänhallintaa tukevaa arvomaailmaa.
Haluamme toteuttaa  Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä - lähellä ja kaukana. Uskomme Jumalan Sanan auktoriteettiin ja Pyhän Hengen voimaan ja ohjaukseen. Haluamme olla seurakunta juuri Sinua varten.